Piątka wspaniałych

Poszukując harmonijnego smaku i odurzającego intensywnością aromatu kawy, dokonywano wielu modyfikacji w procesie palenia. Palenie, jest procesem zasadniczym, dla walorów smakowych i zapachowych ziaren kawowca, co w ogromnej mierze, przekłada się na finalny efekt. Tym samym, prócz najbardziej ogólnego podziału palenia kawy na palenie jasne i ciemne, wyróżniamy także i pięć różnych typów przetwarzania ziaren: cynamonowy, amerykański, wiedeński, francuski oraz włoski espresso.

coffeeSą one nazywane także stylami i każdy z nich, pozwala osiągnąć odmienny ostateczny walor kawy, a zatem: różnorodność barwy i bukietu, zarówno smakowego, jak i zapachowego. Obecnie, tworzą one wspólnie zestawienie najważniejszych stylów palenia kawy i nawiązują do różnych kombinacji czasu i temperatury poddawania ziaren procesom przetwarzania.

Główna zasada palenia ziaren, mówi że w miarę, jak ziarna ulegają paleniu, tracą one swój początkowy charakter, a zatem: im ciemniejsze ziarna, tym bardziej odmienny od pierwotnego staje się ich smak, zapach i barwa.

Dwa pierwsze style, cynamonowy i amerykański, są znane jako style jasne. Kawa, powstała wedle zasad ich palenia, charakteryzuje się subtelną barwą o odcieniu orzechowym i dość matową powierzchnią. Poprzez właściwy dla tych stylów, krótki czas palenia, kawa powstała w stylu cynamonowym, bądź też amerykańskim, jest w smaku kwaskowata.

Ciemniejsza kawa, zamiast posmaku kwaśnego, uzyskuje posmak goryczki. Styl wiedeński, jako styl średni, jest pomostem łączącym style jasne ze stylami ciemnymi, a jego najważniejszą cechą charakterystyczną są śladowe pozostałości olejków kawowych na powierzchni, co czyni ziarna palone na modłę wenecką, nie do końca już matowymi, ale także i jeszcze nie lśniącymi, jak w przypadku palenia stylami ciemnymi.

Największą zawartość goryczki i jednocześnie, niewielką ilość posmaku kwaskowości, posiadają style palenia, które znane są jako ciemne. Do takich stylów, zaliczamy francuski oraz włoski espresso, które pozwalają uzyskać ziarnka o wysokim, wyraźnym połysku, który nazywany bywa także oleistym.