Archiwa kategorii: palenie kawy

Piątka wspaniałych

Poszukując harmonijnego smaku i odurzającego intensywnością aromatu kawy, dokonywano wielu modyfikacji w procesie palenia. Palenie, jest procesem zasadniczym, dla walorów smakowych i zapachowych ziaren kawowca, co w ogromnej mierze, przekłada się na finalny efekt. Tym samym, prócz najbardziej ogólnego podziału palenia kawy na palenie jasne i ciemne, wyróżniamy także i pięć różnych typów przetwarzania ziaren: cynamonowy, amerykański, wiedeński, francuski oraz włoski espresso.

coffeeSą one nazywane także stylami i każdy z nich, pozwala osiągnąć odmienny ostateczny walor kawy, a zatem: różnorodność barwy i bukietu, zarówno smakowego, jak i zapachowego. Obecnie, tworzą one wspólnie zestawienie najważniejszych stylów palenia kawy i nawiązują do różnych kombinacji czasu i temperatury poddawania ziaren procesom przetwarzania.

Główna zasada palenia ziaren, mówi że w miarę, jak ziarna ulegają paleniu, tracą one swój początkowy charakter, a zatem: im ciemniejsze ziarna, tym bardziej odmienny od pierwotnego staje się ich smak, zapach i barwa.

Dwa pierwsze style, cynamonowy i amerykański, są znane jako style jasne. Kawa, powstała wedle zasad ich palenia, charakteryzuje się subtelną barwą o odcieniu orzechowym i dość matową powierzchnią. Poprzez właściwy dla tych stylów, krótki czas palenia, kawa powstała w stylu cynamonowym, bądź też amerykańskim, jest w smaku kwaskowata.

Ciemniejsza kawa, zamiast posmaku kwaśnego, uzyskuje posmak goryczki. Styl wiedeński, jako styl średni, jest pomostem łączącym style jasne ze stylami ciemnymi, a jego najważniejszą cechą charakterystyczną są śladowe pozostałości olejków kawowych na powierzchni, co czyni ziarna palone na modłę wenecką, nie do końca już matowymi, ale także i jeszcze nie lśniącymi, jak w przypadku palenia stylami ciemnymi.

Największą zawartość goryczki i jednocześnie, niewielką ilość posmaku kwaskowości, posiadają style palenia, które znane są jako ciemne. Do takich stylów, zaliczamy francuski oraz włoski espresso, które pozwalają uzyskać ziarnka o wysokim, wyraźnym połysku, który nazywany bywa także oleistym.

Sekret mnicha – czyli palenie ziaren kawy

Sekret mnicha

parzenie-kaw-lavazzaPalenie, jest procesem, który w wyniku poddania ziaren kawowca długotrwałemu działaniu wysokiej temperatury, wyzwala z nich wszystko to, co najlepsze. Historia palenia kawy jest owiana tajemnicą, nie do końca wiadomo także, kto pierwszy zaczął palić ziarnka kawowca, lecz po dziś dzień, przetrwało wiele legend, związanych z początkami przygotowywania kawy. Jedna z tych legend, opowiada o mnichach, którzy zostali obdarowani przez pasterza ziarnami kawy. Z pewnych powodów, uznani oni jednak je za obiekt nieczysty, dzieło diabelskie, toteż postanowili wrzucić je do ognia i zniszczyć. Ziarna jednak, poczęły uwalniać niezwykły aromat i także mnisi w końcu mu ulegli, wydobywając ziarna z ognia i zaparzając z nich napój o zniewalającym aromacie i równie doskonałym smaku.

Walory smakowe palonej kawy, związane są z procesami przetwarzania, które zachodzą poprzez wystawienia ziaren na działanie wysokiej temperatury. Niezwykle istotnym czynnikiem dla palenia ziaren kawowca, jest właściwe dobranie temperatury do gatunku kawy, jak również i dostosowanie czasu palenia.

Intensywna woń, którą można odczuć najbardziej w trakcie samego procesu palenia, to niezwykle przyjemny dla zmysłu powonienia skutek uboczny uwalniania się różnych substancji aromatycznych z ziaren. W zależności od temperatury i czasu palenia, uzyskamy uwolnienie się innych substancji, co przekłada się na późniejszy smak kawy.

Zbyt niska temperatura, a zatem, niedostatecznie dopasowana do określonego gatunku kawy, spowoduje niepełne uwolnienie istotnych dla danego procesu substancji aromatycznych i tym samym, powstała kawa, uzyska smak pozbawiony wyrazu i mało wyrazisty. Dla kontrastu, zbyt długo palone ziarna kawowca, nabiorą smaku bardzo słabego i z nieprzyjemnym posmakiem spalenia.

W przypadku dobrania optymalnego czasu, jak również i temperatury palenia, uzyskamy natomiast smak i aromat docelowy.  Wyróżniamy dwa główne podziały kawy po procesie palenia, a mianowicie: kawę jasno palona, powstała w temperaturze do 218° C oraz kawa ciemno palona, którą uzyskujemy w temperaturze do 225° C. Jasna kawa, charakteryzuje się smakiem nieco kwaśnym, zaś ciemna, jest znacznie bardziej gorzka.